Voorwaarden lidmaatschap DEV

Voorwaarden lidmaatschap van Gymnastiekvereniging Door Eendracht Verbonden.

Van harte welkom bij onze vereniging!

Huisregels tijdens het sporten:

  • Geen sieraden om tijdens het sporten.
  • Lang haar in een staart/knot/vlecht dragen.
  • Geen zwarte zolen op de vloer van de sporthal.

 Beëindiging lidmaatschap:

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratrice van D.E.V. voordat een nieuwe contributie periode ingaat.

Wij berekenen contributie per kwartaal.

Opzeggen kan voor: 1 januari, 1 april, 1 juli of  1 oktober.

                                        

Contributie:

Contributie wordt geheven middels automatische incasso. Er zijn geen andere manieren om de contributie te betalen. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verplichten de leden of de ouders/verzorgers van de jeugdleden zich mee te werken aan de uitvoering van deze regeling.

De verschuldigde contributie wordt rond de 15e van de eerste maand van een kwartaal (15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober) van uw rekening afgeschreven.

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als de rekeninghouder daar zelf toestemming voor geeft. (op het inschrijfformulier vult u de gegevens in en plaatst u uw handtekening.)

 

Intrekken machtiging:         

Bij het afmelden als lid stopt de machtiging automatisch.

 

AVG:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is ingetreden op 25 mei 2018 en wij hebben daarom ons privacy beleid bijgewerkt, om uit te leggen hoe wij ledengegevens verwerken en om u te informeren over uw rechten.
Ons bijgewerkte privacy beleid kan bekeken worden op www.dev-oostzaan.nl.

Indien u akkoord gaat met het privacy beleid van gymvereniging DEV-Oostzaan hoeft u geen verdere actie te ondernemen.

Wij danken u voor uw medewerking!

Ledenadministratie D.E.V.

con_address Ledenadministratie

Jony Bleeker
Stationsstraat 8
1511 AW OOSTZAAN

emailButton[1]  ledenadministratie@dev-oostzaan.nl

con_tel[1] 06-27885230

con_info[1] Maandag t/m Woensdag en Vrijdag.

     Donderdag Afwezig.

 

afdrukken voorwaarden lidmaatschap DEV-Oostzaan