Wegens Corona, activiteiten DEV opgeschort tot 28 april!!!

In verband met de landelijke maatregelen om verspreiding van het Corona virus in te dammen, heeft het bestuur van DEV besloten dat alle activiteiten per direct worden gestaakt. Dit betreft de lessen, trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere groepsbijeenkomsten tot in elk geval 28 april 2020. 

Wij hopen op jullie begrip voor dit besluit.

Namens het bestuur.