Voorzitterswissel bij Gymvereniging DEV

Op 21 maart jl vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de gymverenging DEV, uit Oostzaan plaats. Naast de terug- en vooruitblikken stond deze vergadering ook in het teken van de wisseling van het voorzitterschap. Daarnaast traden ook Connie Roco en Paul Goossens, na vele jaren trouwe dienst terug als bestuurslid.

Na 16 jaar voorzitter te zijn geweest trad Simon Goede terug als voorzitter en is hij opgevolgd door Niels Konijn. “Het is een lange zoektocht geweest naar een nieuwe voorzitter” aldus Simon Goede, maar vorig jaar gaf Niels Konijn aan wel interesse te hebben in het voorzitterschap. Na de zomer van 2017 is Niels Konijn al mee gaan draaien in het bestuurswerk bij DEV. Dat is zowel het voltallige bestuur van DEV als Niels Konijn zo goed bevallen dat hij nu per 21 maart de voorzitterhamer van Simon Goede definitief heeft overgenomen.

Simon Goede (rechts) overhandigt voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Niels Konijn

Via de jubileumvoorstelling van DEV in het Zaantheater, in 2002, is Simon Goede betrokken geraakt bij DEV. Samen met een groep vrijwilligers is hij vele avonden en weekenden bezig geweest met het bouwen van de verschillende decorstukken. Simon Goede gaf aan dat hij eigenlijk ook wel wat bestuurswerk wilde doen. Er was toen een positie vacant als tweede voorzitter en van tweede voorzitter werd Goede  al snel eerste en enige voorzitter. Goede kijkt met veel genoegen terug op hechte samenwerking binnen het bestuur en met de trainsters. Eén van de hoogtepunten was de viering van het eeuwfeest in 2010. Verder denkt Goede met veel genoegen terug op de in De sporthal Oostzaan georganiseerde turnwedstrijden.

Niels Konijn: “Via mijn oudste zoon, die nu ruim een jaar bij DEV gymt, ben ik in aanraking met de vereniging gekomen. Ik vind het leuk om als voorzitter een maatschappelijke bijdrage te leveren aan deze actieve vereniging in Oostzaan.” Niels bedankt Simon voor het ruime inwerktraject waardoor hij voldoende voorbereid is en dossierkennis heeft kunnen opdoen. “Onderwerpen die de komende jaren op de bestuursagenda staan, zijn o.a. het vasthouden en eventueel uitbreiden van het ledenaantal, opleiden van technisch kader en assistenten en daarnaast de inzet van vrijwilligers, ook als juryleden. Voldoende uitdaging dus. Ik heb er erg veel zin in!”

Simon Goede heeft aangegeven zeker nog 1 jaar, als algemeen bestuurslid in het bestuur van DEV te blijven. Maar hij zal zeker als vrijwilliger verbonden blijven met DEV. “Na ruim 16 jaar is DEV toch wel special geworden voor mij” aldus Simon Goede. In zijn slotwoorden als voorzitter wenste hij Niels Konijn heel veel succes en vooral heel veel plezier toe.