De lessen gaan weer beginnen!!!

Beste leden,

We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad!

Maandag 17 augustus gaan onze lessen weer van start.

We kunnen gelukkig weer volgens ons reguliere lesrooster in de sporthal trainen.

We willen iedereen vragen om zich aan de volgende maatregelen te houden:

  • Toeschouwers vullen bij de ingang hun naam in op de intekenlijst
  • Volwassenen houden te allen tijde 1,5m afstand (ook tijdens op- en afbouw van toestellen)
  • Neem enkel plaats op de op de tribune aangegeven plekken
  • Bij klachten, blijf thuis.

We kunnen toeschouwers niet verbieden om tijdens de lessen te blijven. Toch willen we iedereen vragen zoveel mogelijk de zaal te verlaten na het brengen van de kinderen. Zo kunnen we het aantal mensen in de zaal tot een minimum beperken.

Verder geldt: gebruik uw gezond verstand en houd u aan de algemeen geldende coronaregels.

Laten we er samen een mooi en gezond seizoen van maken!

Bestuur en trainers DEV