Contact vertrouwenspersoon

Annemarie Admiraal

Te bereiken uitsluitend per email:

 vertrouwenspersoon@dev-oostzaan.nl


Wat is de functie van een vertrouwenspersoon binnen de vereniging;

De vertrouwenspersoon bij D.E.V. is voor leden, ouders, vrijwilligers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten D.E.V. die te maken hebben met ongewenst gedrag.

  • De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
  • De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  • De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  • De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
  • De vertrouwenspersoon kan het bestuur van D.E.V., in overleg met betrokkene, in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag dan wel rapport uitbrengen bij het bestuur.
  • De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: seksuele intimidatie, bedreiging, discriminatie;
  • Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van D.E.V. of een ander vertrouwd lid van D.E.V. benaderd, dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Een bestuurslid of een vrijwilliger van D.E.V. wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een vertrouwenspersoon in te schakelen.

Alleen met toestemming van de betrokkenen kan de vertrouwenspersoon derden binnen D.E.V.  (bijvoorbeeld bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding. Zo nodig vindt na het doorspelen van de melding aan de vertrouwenspersoon nog nader overleg plaats. Op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium aan het gesprek tussen betrokkene en vertrouwenspersoon deelnemen.