Lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap van Gym. Ver. Door Eendracht Verbonden.

Van harte welkom bij onze vereniging!

Huisregels tijdens het sporten:

– Geen sieraden om tijdens het sporten!

– Lang haar in een staart/knot/vlecht dragen!

– Geen zwarte zolen op de gymvloer van de sporthal!

Beëindiging lidmaatschap:

Opzeggen schriftelijk, e-mailen, faxen of telefonisch bij de ledenadministratie van D.E.V. voor een nieuwe contributie periode. (Let op elke opzegging wordt door de ledenadministratie schriftelijk en/of per email bevestigd. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen neem dan contact op met de ledenadministratie. Zonder bevestiging is er geen beëindiging van het lidmaatschap doorgevoerd!!!!!!)

Wij berekenen contributie per kwartaal. Opzeggen dus: voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober!

 

Contributie betaling: wordt geheven middels automatische incasso.

Er zijn geen andere manieren om contributie te betalen!

De contributie voor Gym. Ver. D.E.V. wordt geheven middels AUTOMATISCHE INCASSO. Hieronder vindt u een omschrijving van de incasso regeling waarvoor wij een overeenkomst hebben gesloten met de bankinstelling. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verplichten de leden of de ouders/verzorgers van de jeugdleden zich mee te werken aan de uitvoer van deze regeling.

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als de rekeninghouder daar zelf toestemming voor geeft. (op het inschrijfformulier vult u de gegevens in en plaatst u uw handtekening.)

Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening. U gebruikt daarvoor de gele TERUGBOEKINGSKAART. U kunt ook de machtiging weer intrekken, u gebruikt dan de rode kaart INTREKKING MACHTIGING.

INTREKKEN MACHTIGING:

Bij het afmelden als lid stopt de machtiging automatisch.

De gele en rode kaarten kunt u gratis krijgen bij uw bank of postkantoor.

De verschuldigde contributie wordt rond de 15e van de eerste maand van een kwartaal (15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober) van uw rekening afgeschreven.

Automatisch de contributie laten afschrijven is gemakkelijk:

– U vergeet nooit de contributie te betalen;

– U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;

– U kunt zonder opgaaf van redenen het afgeschreven bedrag terug laten boeken, of uw machtiging intrekken;

– Het bespaart u kosten;

Ook voor uw vereniging is automatisch incasseren gemakkelijk:

– het bespaart ons enorm veel vrijwilligers werk en kosten;

– Alle contributie wordt op tijd betaald, dus geen extra werk voor het maken en verwerken van herinneringen;

 

Wij danken u voor uw medewerking!

Ledenadministratie D.E.V.

con_address Ledenadministratie

Jony Bleeker
Stationsstraat 8
1511 AW OOSTZAAN

emailButton[1]  ledenadministratie@dev-oostzaan.nl

con_tel[1] 06-27885230

con_info[1] Maandag t/m Woensdag en Vrijdag.

     Donderdag Afwezig.