DEV 100 Jaar

DEV 100

Gymvereniging DEV, 100 jaar jong

De gymnastiekvereniging DEV uit Oostzaan is op 1 mei 1910 opgericht. In 2010 vieren zij hun eeuwfeest met verschillende activiteiten voor leden en oudleden.

Op initiatief van de onderwijzeres van de Noorderschool, mejuffrouw W. Overbeek werd op 1 mei 1910 een vrouwengymnastiekvereniging opgericht. Medeoprichters waren de dames M. Kuiper, G. Buijs, T. Schaft, T. Porsius, N. Wognum en K. Havik. Als naam kozen ze “Door Eendracht Verbonden”, oftewel D.E.V. Begonnen als een damesgymvereniging werd DEV niet veel later uitgebreid met een meisjesafdeling en eind jaren 30 van de vorige eeuw is er ook een jongens- en herenafdeling bijgekomen. Hier ligt dan ook de basis van het huidige DEV.

DEV was vroeger actief op het gebied van gymnastiek. Hoewel, DEV heeft in het verre verleden ook een handbalgroep gehad. Tegenwoordig heeft DEV een veel uitgebreider palet aan sporten. Natuurlijk is er het gymen en turnen op diverse niveaus voor verschillende leeftijden. Daarnaast geeft DEV ook les in acrogymnastiek, kidsfit, steps en bodyshape, recreatief volleybal en sportfit 55+ (breedtesport voor 55 plussers). Door de jaren heen heeft DEV ook in verschillende accommodaties gesport. Begonnen in een achterzaal van het toenmalige café Concordia, via een lokaaltje bij Wals aan de Dr. Scharfstraat en de gymzaal van de voormalige Kerkbuurtschool is DEV nu beland in haar huidige locaties de sporthal Oostzaan (sinds 1985) en de gymzaal van de Greep (sinds 1973). Op beide locaties heeft DEV een uitgebreid arsenaal aan turntoestellen staan.

 

Op zondagmiddag 18 april 2010 starten de officiële festiviteiten met van 15.00 – 18.00 uur een reünie in de sporthal Oostzaan. De reünie zal worden opgefleurd met een expositie “DEV door de jaren heen”. Allerlei foto’s, waarvan enkele zeer oude, en vele andere attributen “uit de oude doos”, welke vele Oostzaners op zolder bewaard hadden zijn opgedoken en zullen worden tentoongesteld in de sporthal. Dit geeft een mooi beeld van de ontwikkeling van DEV. Indien u graag eens herinneringen op wilt halen bent u van harte welkom op deze reünie. Wel graag even vooraf opgeven via s.j.goede@ipact.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , telefonisch 0756843338 (Ab Jonkhart) of telefonisch 0756843338 (Ab Jonkhart)  of via één van de bestuursleden, www.dev-oostzaan.nl onder vermelding van naam, aantal personen en eventueel e-mailadres. De reünie zal worden voorafgegaan door een receptie voor genodigden.

 

Naast de reünie worden er voor de leden nog verschillende andere activiteiten georganiseerd. In het weekend van 5-6 juni gaat DEV met haar jeugdleden een weekend kamperen op de kampus van de Koninklijke Nederlandse GymUnie in Beekbergen en wordt in het weekend van 16-17 oktober een spectaculair weekend met allerlei workshops op het gebied van turnen en breedtesport georganiseerd.

 

Fototentoonstelling

Een blik op de kalender geeft ons nog maar 7 maanden voorbereiding voor een ruim opgezette fototentoostelling. Tot nu toe hebben wij ruim 350 foto’s mogen scannen en dat is ook gebeurd met de diverse diploma’s en toegangsbewijzen, maar dan in kleuren gecopieerd. Het begint al een aardige verzameling te worden, temeer daar er ook nog enkele toezeggingen zijn gedaan. Wat ons echter opvalt is dat er maar zo weinig foto’s zijn van de laatste 20 jaar. Nu is ons wel gebleken dat veel van deze foto’s op de computers van de mensen zijn opgeslagen. Dit hoeft helemaal geen bezwaar te zijn, maar voor een goede nummering en om dubbele foto’s te voorkomen is het wel prettig als U, alvorens de foto’s te versturen, even contact opneemt met onderstaand adres. Op ons verzoek in de vorige clubkrant naar een foto van Kees van Prooyen met zijn paard en platte wagen en naar de vermissing van onze bonte clubvlag van 1931-1960 zijn geen reacties gekomen. Helaas niet zo verwonderlijk, want ook onze zoektochten hebben tot nu toe niets opgeleverd. Spontaan was de reactie van de fam.de Graaf toen wij informeerden naar onze plaatsgenoot Jan de Graaf. Deze is vroeger een enkele keer opgetreden als gastturner bij uitvoeringen van DEV. Hij was dan het hoogtepunt van de avond. Ook dit onderdeel zal op de tentoonstelling zeker niet ontbreken. Van de Oudheidskamer Oostzaan kregen wij een krant uit 1922 toegespeeld met daarin een leuk stukje over DEV. De Zaanse Turnbond organiseerde toen t.g.v. het 121/2 jarig bestaan van de damesgymnastiek vereniging Door Eendracht Verbonden een grootse muziekuitvoering met een optocht, marswedstrijden, turndemonstraties, een estafette en hardloopwedstrijden. Aan de uitvoering werd deelgenomen door 15 dames- en herenverenigingen met totaal 650 leden en asp.leden. Deze dia is omstreeks 1958 gemaakt in het oude gymnastieklokaal met op de brug Alians Haak onder toeziend oog van leider en bestuurslid Maarten van Splunter. In 1950 waren 2 lokalen van de Kerkbuurtschool samengevoegd, waardoor een leuke oefenruimte was ontstaan. Herkenbaar zijn de trekstangen, een onderdeel van de dakconstructie. De brug is een laagbrug, die door 2 zelfgemaakte opzetstukken ook geschikt is gemaakt voor een brug met ongelijke liggers. Gebrek aan geldmiddelen en onvoldoende opbergmogelijkheden in de (deels) zichtbare toestellenbox waren de reden voor deze creatieve oplossing. Voor de ramen zat grof gaas op houten raamwerken om ook balspel mogelijk te maken. De vloer bestond uit vurenhouten planken, maar er was geen last van splinters. Maar omdat dit lokaal ook wel voor andere doeleinden werd gebruikt en er met schoenen en zelfs klompen over werd gelopen zag de vloer er alles behalve fris uit. Het toenmalige bestuur ergerde zich hier geruime tijd aan en besloot toen om op een avond de vloer eens flink te boenen met water waaraan “Spic en Span” was toegevoegd. De volgende dag had de vloer een heel ander aanzien en het rook er ook nog lekker fris.

Ab Jonkhart, Dahliasingel 11, Tel. 6843338